Persónuverndarstefna

Meðhöndlun persónuupplýsinga:

Skilmálar SportHero um meðhöndlun persónuupplýsinga útskýra hvernig SportHero safnar, notar, miðlar og verndar persónuupplýsingar viðskiptavina sinna. SportHero gætir ýtrasta öryggis í meðferð persónuupplýsinga. Markmið þessara skilmála er að tryggja að meðhöndlun SportHero á persónuupplýsingum sé í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs sem finna má í Persónuverndarreglugerð Evrópusambandsins, GDPR, sem innleidd er í íslenskan rétt með lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar um persónuvernd á heimasíðu Persónuverndar.

Tegundir persónuupplýsinga

SportHero vinnur einkum með ljósmyndir af börnum í íþróttum og almennum upplýsingum sem verða til við notkun á vef SportHero, www.sporthero.is 

SportHero nýtir þessar persónuupplýsingar á grundvelli samnings við viðskiptavin við kaup á myndum og vörum SportHero. SportHero vinnur einnig upplýsingar til að gæta lögmætra hagsmuna sinna t.d. til að koma í veg fyrir svik og lágmarka áhættu í starfsemi sinni og þegar lög kveða á um geymslu ganga s.s. bókhaldslög og skattalög.

 • SportHero deilir ekki upplýsingum með þriðja aðila nema þó aðeins í þeim tilvikum þar sem skylda hvílir á SportHero að verða við slíkri beiðni lögum samkvæmt.
 • Sport Hero geymir ekki upplýsingar sem viðskiptavinur gefur upp við KORTA við kaup af vefsíðu Sport Hero, www.sporthero.is

 

Persónuupplýsingum sem safnað er hjá SportHero eru nýttar til þess að geta veitt viðskiptavinum þjónustu skv. skilmálum hverju sinni.

Persónulegar upplýsingar um viðskiptavini eru notaðar í neðangreindum tilvikum:

 • Til að veita eða afhenda þá þjónustu og/eða vöru sem viðskiptavinur nýtir hjá SportHero og veita viðskiptavini upplýsingar um stöðu á afhendingu vöru og/eða framkvæmd þjónustu. Að öðru leyti til að framfylgja skilmálum okkar.
 • Til að upplýsa viðskiptavin um breytingar á þjónustu eða viðskiptaskilmálum.
 • Til að svara fyrirspurnum viðskiptavinar.
 • Til að vinna gegn ólögmætri háttsemi og til að bæta tjón.
 • Til þess að veita opinberum aðilum upplýsingar, þó aðeins í þeim tilvikum þar sem skylda hvílir á SportHero að verða við slíkri beiðni lögum samkvæmt.
 • Til að geta sent þér upplýsingar í tölvupósti eða í „sms“ um tilboð á vörum og afslætti á vöru, að því gefnu að þú samþykkir slíkt.
 • Til að geta sent þér upplýsingar sem eru sérsniðnar að þér, svo sem á afmælisdegi þínum, um afslátt af vörum sem eru geymdar í körfu á vefsíðum o.fl.
 • Til að efna skilmála okkar við þig um veitingu ákveðinnar þjónustu eða vöru.
 • Til að geta uppfyllt skyldur okkar samkvæmt bókhaldslögum, samkvæmt beiðnum frá opinberum yfirvöldum og stofnunum og öðrum ákvæðum laga.
 • Til að gera þér kleift að deila efni á samfélagsmiðlum af vefsvæði okkar.
 • Til að geta átt í samskiptum í tengslum við kaup í gegnum sporthero.is
 • Til að senda þér mikilvægar upplýsingar sem tengjast þjónustu okkar við þig t.d. upplýsingar um breytingar á skilmálum og annað sem tengist þjónustu okkar við þig.
 • Til að geta greint og gert áætlanir innan fyrirtækisins, við markaðsrannsóknir, til að bæta þjónustu okkar og tekið saman tölfræðilegar upplýsingar í gæða- og markaðsstarfi.
 • Til að gera þér kleift að taka þátt í leikjum, keppnum, kynningarherferðum, könnunum eða öðrum kynningum á okkar vegum. Í einhverjum tilvikum kunna að vera viðbótarupplýsingar sem þú þarft að kynna þér sérstaklega og hvetjum við þig til að gera það.

 

Að því gefnu að þú veitir okkur samþykki þitt getum við notað persónuupplýsingar þínar til að kynna fyrir þér vörur og þjónustur frá okkur. Við getum einnig sent þér annað markaðstengt efni sem við teljum að þú gætir haft áhuga á. Innt er eftir samþykki þínu á vefsíðu okkar og appi þegar þú sækir um aðgang. Þú getur einnig komið samþykki þínu á framfæri með því að senda okkur tölvupóst á sporthero@sporthero.is.

Þessi samskipti gætu átt sér stað í gegnum tölvupóst, síma, bréfleiðis eða með SMS. Þú getur alltaf afturkallað samþykki þitt hvenær sem þér hentar til að koma í veg fyrir að við sendum þér efni í markaðstengdum tilgangi í framtíðinni. Þú gerir það með því að fara á vefsíðu okkar og afskrá þig, smella á tengil í tölvupósti sem þú hefur fengið frá okkur eða sent tölvupóst á sporthero@sporthero.is. Í slíkri beiðni þarf að koma skýrt fram að þú viljir ekki fá sent frá okkur slíkt efni, framvegis.

Ekki er víst að afturköllunin taki tafarlaust gildi en við munum verða við slíkri beiðni eins fljótt og mögulegt er, en tryggjum að slíkt sé lokið innan 30 daga. Ef þú vilt ekki fá markaðstengt efni frá okkur, getum við samt haldið áfram að hafa samband við þig og sent þér nauðsynlegar upplýsingar í tengslum við þjónustu okkar og/eða lögum samkvæmt.

Gögn um viðskiptavini SportHero eru geymd þar til SportHero hefur ekki þörf fyrir þau lengur til að uppfylla markmiðið við söfnun þeirra. Nema þegar lög og reglur kveða á lengri geymslutíma.

Þín réttindi

Þú átt rétt á að fá aðgang að og vita hvaða upplýsingar SportHero hefur safnað um þig og getur beðið um afrit af þeim gögnum. SportHero vill benda viðskiptavinir á, að þeir geta óskað eftir upplýsingum um sig með því að fara á “upplýsingar um mig” á vefsíðu okkar, þar sem þú getur nálgast þær hvenær sem þér hentar. Þú átt rétt á að fara fram á að SportHero leiðrétti upplýsingar um þig teljir þú að þær séu ekki réttar og einnig að fá upplýsingum um þig eytt. SportHero vill þó taka það fram að rétturinn til að fá upplýsingum eytt er takmarkaður og þannig getur SportHero ekki eytt upplýsingum sem ber skylda til að geyma skv. lögum. Þú átt rétt á að krefjast þess að SportHero takmarki vinnslu á upplýsingum um þig. Sá réttur á þó aðeins við í vissum tilvikum.

Þú átt rétt á að fá eintak, á tölvulesanlegu formi, af þeim upplýsingum sem þú hefur látið SportHero hafa um þig. Ef þú óskar þess, og það er tæknilega framkvæmanlegt, getur þú óskað þess að upplýsingar séu sendar á annan aðila, t.d. annað fyrirtæki. Til að nýta þér þessi réttindi þín getur þú sent tölvupóst á sporthero@sporthero.is. Við viljum þó benda á að það getur tekið allt að 30 daga að fá svör við slíkri beiðni og allt að 3 mánuðum ef beiðnin er tæknilega flókin. Við munum þó svara þér eins fljótt og auðið er, a.m.k. til að láta þig vita að beiðnin sé móttekin og að verið sé að afgreiða hana.

Trúnaður og vernd upplýsinga

Starfsmenn SportHero undirrita trúnaðaryfirlýsingar og eru bundnir trúnaði um allt sem þeir fá vitneskju um við störf sín. Trúnaðarskylda hvílir á starfsmönnum, þrátt fyrir að látið sé af starfi hjá SportHero. Brot á trúnaði varða brottrekstri og mögulega afskiptum lögreglu. SportHero er ábyrgt fyrir meðferð þinna persónuupplýsinga og einsetur sér að framfylgja reglum um vernd og öryggi upplýsinga. Hafir þú spurningar um meðferð persónuupplýsinga hjá SportHero getur þú haft samband við okkur með tölvupósti á sporthero@sporthero.is

 

Upplýsingar sem SportHero safnar og vistar eru vegna viðskipta af vefsíðu og skráningu á eigin svæði á vefsíðu SportHero. Upplýsingarnar eru:

 • Nafn, heimilisfang, símanúmer, netfang, kyn og fæðingardagur.

Tilgangur söfnunar og vistunar er:

 • Til að veita þjónustu og aðstoða notendur SportHero
 • Til að framkvæma greiðslur og senda tilkynningar til þín um þær
 • Til að leysa vandamál og innheimta þóknanir
 • Til að koma í veg fyrir svik eða aðrar athafnir sem bannaðar eru með lögum
 • Til að þróa áfram þjónustu okkar
 • Til að senda þér upplýsingar um nýjar vörur og/eða þjónustu sem við erum að bjóða upp á.
 • Til að bera saman gögn
 • Til að vinna aðrar vinnslur sem okkur ber skylda til samkvæmt lögum

 

SportHero safnar einnig og geymir:

 • Síðustu leitarniðurstöður
 • Kaup / Pantanir
 • Vörur sem þú geymir í körfu
 • Vörur sem þú geymir í “óskalista”

 

Þegar stofnað er “Eigið svæði” á vefsíðu Sporthero er hægt að slá inn upplýsingar um barn/börn viðkomandi og vista. Þær upplýsingar eru

 

 • Nafn, kyn, fæðingardagur, íþróttafélag, staða sem barnið spilar, númer á búningi og eigið mat á getu viðkomandi.

Tilgangur söfnunar og vistunar er 

 • Til skemmtunar við að útbúa vörur af heimasíðu Sporthero með upplýsingum um viðkomandi barn eða börn. Þessu upplýsingum er ekki deilt með þriðja aðila.
 • Senda hugmyndir af afmælis og eða jólagjöfum

Breytingar

Þú hefur aðgang að gildandi persónuverndarstefnu SportHero í appinu og á vef www.sporthero.is. SportHero hefur heimild til að breyta ákvæðum persónuverndar stefnunnar einhliða. Komi til breytinga á stefnunni sem eru þér til óhagræðis munu þær verða kynntar með minnst 30 daga fyrirvara með skilaboðum í gegnum appið, SMS tilkynningu eða tölvupósti á skráð netfang. Aðrar breytingar, sem eru til hagræðis fyrir notanda, má tilkynna með skemmri fyrirvara. Þú samþykkir framangreindar aðferðir við upplýsingagjöf til þín. Í tilkynningu um breytta persónuverndarstefnu skal vakin athygli á því í hverju breytingar eru fólgnar og réttar þíns til að segja upp þjónustunni. Við lítum svo á að þú hafir samþykkt breytingar ef þú notar SportHero eftir að ný persónuverndarstefna hafi tekið gildi. SportHero áskilur sér rétt að hafa samskipti við þig og aðra notendur í gegnum SMS skilaboð, með skilaboðum í gegnum appið eða tölvupósti á skráð netfang. SportHero mun eingöngu senda upplýsingar til notenda er varða þjónustu fyrirtækisins en ekki áreiti frá þriðja aðila.

Öll mál, sem rísa kunna af notkun SportHero skulu, nema á annan veg sé samið, fara eftir íslenskum lögum. Rísi mál vegna brota á skilmálum þessum eða ágreinings um túlkun þeirra má reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Gildistími

Þessi persónuverndarstefna er gefin út af SportHero og gildir frá og með 01. janúar 2021 og til þess tíma er ný persónuverndarstefna tekur gildi.

SPORT HERO ehf.

Lyngás 15

210 Garðabæ

Sími: 662-1111

sporthero@sporthero.is

VINSÆLT

 • PLAKAT
 • PRENTUÐ MYND
 • MYND Í TÖLVUPÓSTI
 • BÝTTIMYNDIR
 • STÚDÍÓ MYNDATAKA